Joanna Björkqvist

Foto: Edvard Björkqvist
Foto: Edvard Björkqvist

Joanna Björkqvist är journalist, författare och redaktör. Hon har läst litteraturvetenskap under ett år och utbildade sig därefter till journalist vid institutionen för Journalistisk och massmedia, JMG, i Göteborg i början av 1990-talet. Efter några år som nyhetsreporter på Sveriges Television blev hon frilansjournalist och hon har också arbetat som lärare på högstadiet och gymnasiet under många år.

Numera tillbringar Joanna den största delen av sin arbetstid som författare och redaktör. Hon är redaktör för samtliga böcker som utkommer på Grim förlag (utom sina egna där förläggare Annika Bengtsson är redaktör) och är även frilansande redaktör åt externa författare. Hon anlitas också som föreläsare på såväl bibliotek som inom organisationer.

Joanna Björkqvist har skrivit två böcker på temat självmord utgivna på Grim förlag. Den första, Våra älskade orkade inte leva, kom i februari 2015 och i den intervjuar hon åtta nära anhöriga som förlorat en, två eller tre familjemedlemmar i suicid. De delar generöst med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter. Även två personer som i sina yrkesroller kommer i kontakt med både de anhöriga och de suicidala intervjuas; en psykoterapeut och en präst.

Samtliga medverkar öppet med sitt namn, ålder, bostadsort och yrke för att bryta det tabu som finns suicid och via att vi vågar tala om något av det svåraste i livet.

Den andra, När mörkret viker undan för livet, kom i september 2016 och skildrar suicid ur ett inifrån perspektiv. Åtta personer som burit på allvarliga självmordstankar eller gjort ett eller flera försök att avsluta sitt liv intervjuas. På ett öppet och ärligt sätt berättar de om sin bakgrund och hur de hanterar livet i sin kamp för att få må så bra som möjligt. Även två personer som ägnar sitt yrkesliv åt suicidprevention intervjuas; en professor och en psykiatrisjuksköterska.

Även här är samtliga öppna med sin identitet.

Den första boken av Joanna som gavs ut på Grim förlag var relationsromanen Närmare dig som kom 2013.

Joanna har även skrivit Förverkliga din bokdröm tillsammans med Kristina Svensson (2012, KS förlag) samt Nära dig (2011, Ordvändan förlag).

Mer information om Joanna Björkqvist finns på hennes sajt:

https://joannabjorkqvist.com/