Anna Maria Schyman

Anna Maria Schyman är uppväxt i en släkt där skrönor och berättelser har frodats. Som ung skrev hon noveller till Starlet och Mitt livs novell och i skolan fick uppsatserna guldstjärnor i kanten. Familjen uppmuntrade henne att fortsätta, så till den grad att hon i en tonårsrevolt la ner pennan för gott – trodde hon. Hon visste helt enkelt inte om hon skrev av egen lust eller andras vilja.

Det tog ett decennium innan hon började skriva igen. Till att börja med blev det artiklar för tidskrifter. Efter att ha läst en roman som berörde henne djupt skrev hon ett brev till författaren. Han svarade att han upplevde henne som en skönt förvirrad kvinna. Det blev en provokation. För att processa detta började Anna Maria skriva skönlitterärt och det blev debutromanen Skönt förvirrad kvinna. Den inbundna utgåvan kom ut 2010 och som e-bok gavs den ut på Grim förlag 2013. Romanen är helt fiktiv, men tar sitt tydliga avstamp i brevet från författaren.

Skönt förvirrad kvinna är berättelsen om Beas turbulenta liv. Hon gör så gott hon förmår för att hänga med, i ett samhälle hon inte förstår och bland människor hon saknar samhörighet med. Allra svårast tycks det vara med män, eftersom hon inte vet hur hon ska vara kvinna. Hon får kontakt med en skådespelare som får henne att tänka i nya banor. Från den dagen börjar allt förfalla: ekonomi, jobb och familj. Hon hamnar i allt mer dråpliga situationer, både komiska och tragiska, och det är först när hon släpper greppet om allt som hon börja finna de genuina värden som har verklig betydelse för henne. Boken har fått goda omdömen, både av recensenter och av läsare, inte minst vad det gäller Anna Maria Schymans förmåga att skildra erotik.

Nästa roman förväntas bli färdig 2014/15. Schyman behandlar gärna bångstyriga relationer. En grad av utsatthet och lite smärta är ett genomgående tema, men alltid med värme och sympati för mänskliga strävanden. Hon skriver också artiklar för tidskrifter, håller föreläsningar och driver projekt. Därför har hon valt att låna ett släktnamn som sitt författarnamn, för att särskilja detta från andra verksamheter. Anna Maria Schyman är alltså en signatur för en annan person. Namnet kommer från hennes mormorsmor, en riktig sagotant har det sagts, som satt i sin röda stuga och berättade historier för sina barnbarn.